- på nett med konfirmantene

 

Undervisningstema med aktuelle låter, youtube-klipp,
linker, bibeltekster, quiz, gruppeoppgaver m.m.

Gode administrasjonsverktøy for konfirmantlederne.

Lettvinn kommunikasjon med konfirmanter og foresatte.
 

prøv                         prøv
 

 

Om konf.no:

Til hvert tema som skal undervises i løpet av konfirmasjontiden får konfirmantene tilgang til nytt innhold på nettsiden. Eksempler på dette er "ukens youtube", "ukens låt", og "ukens utenat". Målet er at konfirmantene skal få noen innfallsvinkler til det aktuelle temaet før undervisningen og bli mer motivert. Konfirmantene har også mulighet til å dele noe av dette med sine venner via sin facebook. Det er konfirmantlæreren som velger hvilket tema som skal være aktivert til enhver tid.

Som konfirmantlærer får du ressurser til konfirmantsamlingene. Til hvert tema følger det med en powerpointfil med quiz, link til ukens låt og ukens youtube. Det medfølger også forslag til konfirmantsamling og aktivitet i mindre grupper som er knyttet til temaet.

Det blir lettere å administrere dine konfirmanter med konf.no. Du kan enkelt dele informasjon, dokumenter og bilder m.m til konfirmanter, foresatte og ledere. Du kan også sende e-post og sms til dine konfirmanter, både gruppevis og til den enkelte. I tillegg er det er enkelt å registere oppmøte på samlinger og gudstjenester. Oppmøtet vil være synlig for hver enkelt konfirmant når de logger seg inn. Du kan også skrive ut forskjellige lister og oversikter. Konfirmantene kan sorteres i ulike grupper.

Det er enkelt å bruke sitt eget undervisningsopplegg sammen med konf.no. Nettsiden gir aktuelle perspektiver til temaene og motiverer, men du velger selv hvor mye av innholdet du vil bruke i undervisningen.

Innholdet på konf.no er dynamisk. Det blir løpende oppdatert slik at det skal følge kulturen konfirmantene lever i. Det er en slags en digital konfirmantbok, som forandrer seg med tiden slik at den alltid er aktuell.

 

Tema:

Eksisterende tema vil bli fortløpende oppdatert og nye tema vil bli lagt ut etter hvert som vi får forespørsel om aktuelle tema. Pr. i dag finnes disse temaene på konf.no: 

 

Pris og bestilling:

Å ta i bruk konf.no i din konfirmantgruppe koster 125,- kr pr. konfirmant. Ressurser til konfirmantsamlingene er inkludert og tilgang til konfirmantlærere og ledere koster ingen ting. Klikk deg inn på www.konf.no/bestilling, eller kontakt oss på tlf 971 76 655 for å komme i gang.

 

Mer informasjon:

Ønsker du mer informasjon eller en demonstrasjon av nettsiden, kontakt oss på tlf. 971 76 655 eller e-post: tomas@konf.no