Velkommen som konfirmant i Randaberg menighet 2016/2017!


Hvorfor konfirmasjon?
Som konfirmant får du i løpet av dette året mulighet til å bli bedre kjent
med kirken, ungdomsarbeidet og den kristne tro. Hva inneholder konfirmasjonstiden?

Akkurat nå jobber vi med å gjøre konfirmantopplevelsen enda bedre. Mer informasjon følger etter sommerferie. Her får du en oversikt over opplegget:


Storsamlinger
Konfirmantene har felles undervisning i Randaberg kirke annenhver onsdag (partallsuker) i periodene september-november og februar-april.


Hjemmegrupper
I perioden desember-januar er det 3 samlinger i hjemmegrupper. Lederne for disse gruppene tar kontakt med konfirmanten og avtaler tid og sted.


Konfirmantweekend
Vi skal reise til leirstedet Vaulali 17. – 19. februar. Det er et høydepunkt i konfirmantåret som vi gleder oss til!


KRIK og Credimus
Til å bli bedre kjent med vårt ungdomsarbeid skal du delta i noen fellesaktiviteter, f. eks. KRIK (i Randaberghallen annenhver lørdag kl. 17-19), ungdomskoret Credimus eller bandskole. Du får mer informasjon om det og andre tilbud etter hvert.


Ung Kirke
Ungdomsgudstjenesten Ung Kirke er lagt spesielt til deg og er et fint sted til å møte andre ungdommer i kirken. Du skal delta minst 5 ganger (annenhver fredag, kl. 20 i Randaberg kirke)


Gudstjeneste på søndag eller helligdager
Gudstjenesten er sentralt i menighetens liv. Delta minst 3 ganger og vær med som medhjelper en gang. Ungdomsgudstjenester eller gudstjenester som står på datoplanen til konfirmantåret teller ikke med her :-)

 

Datoer

Tidspunkt for samlingene:

Storsamlingene foregår i hovedsak på onsdager i partallsuker kl. 18.00 - 19.30. Første samling for konfirmantene blir onsdag 07. september i Randaberg kirke.

Andre viktige datoer:
Søndag 25.sept kl 11.00: Presentasjonsgudstjeneste for konfirmanter og foresatte i Randaberg kirke.
 

Konfirmasjonsdato:
Konfirmasjonsgudstjenestene våren 2016 er: lørdag 6.mai kl 11 og 13, søndag 7.mai kl 11 og lørdag 13.mai kl 13. Dere kan komme med ønske om konfirmasjonsgudstjeneste når dere melder dere på. På grunn av plass kan det ikke være mer enn 20 konfirmanter på hver gudstjeneste. Det er førstemann til mølla, så har dere bestilt lokale o.l., så er det lurt å melde seg på raskt.

 

Viktig informasjon

Behov for tilrettelegging:
Vi vil gjerne tilrettelegge konfirmanttiden så godt som mulig for den enkelte. Derfor er det helt nødvendig at vi ved påmelding får beskjed om det er spesielle forhold som vi bør ta hensyn til. Dette kan f.eks være funksjonshemming, lese/skrivevansker, AD/HD, behov for helt individuelt opplegg osv. Vi har selvfølgelig taushetsplikt når dere kommer med fortrolige opplysninger.

Kontakt med foreldre/foresatte:
Vi vil invitere alle foreldre/foresatte til et informasjonsmøte om konfirmantåret onsdag 24. august kl 20.00 i Randaberg kirke. Sett av kvelden nå! Dere vil få tilsendt informasjon, datoplan og innkalling til foreldremøte på e-postadressene til foresatte som dere oppgir ved påmelding. Det er derfor viktig at denne er korrekt. Har dere spørsmål, ta gjerne kontakt på tlf. 51413130 eller på e-post til geoffrey.holtmann@randabergkirkene.no

Dåpsattest
Det bes om at alle som IKKE er døpt i Randaberg menighet tar med kopi av dåpsattest på foreldremøtet onsdag 24.august.

Konf.no:
I konfirmanttiden vil vi benytte oss mye av nettsiden www.konf.no. Det er viktig av konfirmanten har sin egen e-postadresse slik at han/hun kan få tilgang til nettsiden.

Påmelding:
Dere melder dere på ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Fristen er 15.juni.

Pris:
Menigheten subsidierer konfirmantopplegget, men likevel må vi be om en egenandel på kr. 1200,- for å skape et godt og variert konfirmantopplegg. Dette inkluderer weekend. 

Om innbetalingen er vanskelig i deres situasjon, går det an å be om å søke om å få dekket dette av menigheten. En slik henvendelse vil bli behandlet konfidensielt.

Betaling:

I forbindelse med påmeldingen innbetales kr. 1200,- til konto 3230.21.07113.
Merk betalingen med "Konfirmant [konfirmantens navn]"
Påmeldingen er gyldig ved innbetalt kontingent.

Vi i Randaberg menighet gleder oss til konfirmanttiden og håper du vil være med!

Meld deg på som konfirmant i Randaberg menighet ved å fylle ut dette skjemaet:

 

Konfirmanten:

Fornavn:

Evt. mellomnavn:

Etternavn:

Eget mobilnr.(8 siffer uten mellomrom):

Egen e-postadresse:

Mobilnummer og e-postadresse brukes til å sende ut viktig informasjon til konfirmanten.
Vennligst sjekk at de riktige opplysningene er skrevet inn.

Adresse:

Skole:

Fødselsdato:

Fødested:

Døpt i Randaberg menighet
Døpt annet sted, angi her:     Kirke: Dato:
Ikke døpt

Velg ønsket konfirmasjonstidspunkt:


(Gudstjenester som er fullbooket vises ikke i listen ovenfor.)

Foresatt 1: (kontaktperson)

Fornavn:

Evt. mellomnavn:

Etternavn:

Mobilnr.(8 siffer uten mellomrom):

E-postadresse:

Mobilnummer og e-postadresse brukes til å sende ut viktig informasjon til konfirmanten.
Vennligst sjekk at de riktige opplysningene er skrevet inn.

Foresatt 2:

Fornavn:

Evt. mellomnavn:

Etternavn:

Det holder å fylle ut mobilnr. og e-post på den av de foresatte menigheten skal bruke som kontaktperson. Fyll ut de to feltene nedenfor hvis dere vil at begge foresatte skal stå som kontaktpersoner.

Mobilnr.(8 siffer uten mellomrom):

E-postadresse:

Vi godtar at navn på konfirmanten og konfirmasjonsdato blir offentliggjort i avisene før konfirmasjon.
JA     NEI

Vi godtar at bilder fra konfirmasjonstiden kan brukes i menighetens arbeid. (Kun ikke-kommersiell bruk.)
JA     NEI

Konfirmanten har behov for tilrettelegging. Ved ja, spesifiser nedenfor.
JA     NEI

Evt. andre kommentarer eller behov for tilrettelegging:

Vilkår for konfirmasjonstiden:
Konfirmanten vil for å få størst mulig utbytte av konfirmasjonstiden, slutte opp om konfirmantprogrammet og følge de regler som gjelder.

Menigheten forventer derfor at konfirmanten:
- prioriterer konfirmantopplegget foran andre aktiviteter, dersom tidspunktene kolliderer.
- er oppdatert på opplegget på www.konf.no.
- viser respekt for andre konfirmanter og ledere.
- møter på det antall samlinger og gudstjenester som er beskrevet ovenfor.

Menigheten forventer at foresatte:
- vil legge forholdene til rette slik at konfirmanten kan delta i opplegget og få størst mulig utbytte av konfirmasjonstiden.
- deltar på foreldremøtet.
- hjelper til med minst en gang med en praktisk oppgaver i forbindelse med fasteaksjonen, fotballcup eller KRIK.

På turer og andre arrangement:
Bruk eller besittelse av alkohol/ andre rusmidler, mobbing, hærverk eller annen uakseptabel oppførsel medfører hjemsendelse av konfirmanten på egen regning.

Hvis disse vilkår ikke følges kan det føre til at konfirmasjonen vil måtte utsettes.


Ved å krysse av her godtar dere disse vilkårene.